Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115619479 "ФАКТОР-2001" ЕООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ул. "Брезовска" № 21, ет.1,ап.1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Техническа помощ за подготовка на проект за“Изграждане на ПСОВ , инженерна инфраструктура за отпадни води /битово- фекални,дъждовни и производствени / и реконструкция на вътрешната водоснабдителна мрежа за питейна вода в гр.Садово, с. Болярци, с. Чешнегирово и с. Катуница ” за финансиране по Оперативна програма “Околна среда” BG161PO005-1.0.01-0143-C0001
"Технологична модернизация за конкурентно производство на “Механика-90” ЕООД" BG161PO003-2.1.04-0797-C0001
Покриване на международни стандарти за качество ISO 9001:2000 BG161PO003-2.1.03-0179-C0001
Технологична модернизация на Пролифт ООД за производство на асансьорни компоненти BG161PO003-2.1.06-0482-C0001
Доокомплектоване на нов производствен участък за едрогабаритни детайли в "Милко" ЕООД BG161PO003-2.1.11-0181-C0001
Инвестиция в модернизация и маркетинг- фактори за повишаване на конкурентоспособността на "Компас Инженеринг" ООД BG161PO003-2.1.11-0178-C0001
е-счетоводител / e-accountant / BG161PO003-1.1.05-0033-C0001
Завършване окомплектоването на нов производствен участък за едрогабаритни детайли в "Милко" ЕООД BG161PO003-2.1.13-0346-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност на "Милко" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0063-C0001
"МАШИН - КОМЕРС стартира зелено и енерго-ефективно производство" BG161PO003-2.3.02-0052-C0001
"Повишаване енергийната ефективност на "МЕГАМАШ" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0139-C0001
"Енергийно ефективна дейност в КЛАРА ТТЦ ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0179-C0001
"Енергийно ефективна административна, развойна, научно-изследователска и приложна дейност в КЛАРА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0180-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз