Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130234063 Роми Тех ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София, район "Слатина", ул. "Прелом" 8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Сертифициране на "Чайкафарма Висококачествените лекарства" АД европейска конкурентноспособност на българската фармацефтична индустрия" BG161PO003-2.1.02-0002-C0001
Модернизация и развитие на Унифарм АД BG161PO003-2.1.05-0128-C0001
"Подобряване на инфраструктурата по качество и на прилаганите от Българския институт по метрология услуги - фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия" BG161PO003-4.3.01-0002-C0001
Увеличаване дела на продажбите на фармацевтичния пазар на ЕС чрез технологична модернизация BG161PO003-2.1.11-0094-C0001
Подобряване на качеството на продукцията на Вета Фарма BG161PO003-2.1.13-0530-C0001
Оползотворяване на отпадъчните суповини и въвеждане на нов продукт в производството на ''АРУБИС БЪЛГАРИЯ'' АД чрез дейностите по проекта BG161PO003-2.3.01-0042-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз