Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121222261 "Юрапел Комюникейшънс"ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Иван Радоев" 6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Комуникация, информация и публичност по Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013 BG161PO001-5.3.01-0005-C0001
Усъвършенстване на управлението и дейността на КРИБ BG051PO002-2.3.01-0014-C0001
Разработване на единна стратегия и реализация на съгласувани политики за развитие на човешките ресурси в контекста на лисабонските цели и корпоративната социална отговорност BG051PO001-2.1.09-0001-C0001
Усъвършенстване на системата за оценка на изпълнението на служителите в държавната администрация BG051PO002-2.1.03-0001-C0001
Развитие и усъвършенстване на ключови компетентности – символ на стремежа за професионална реализация в ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” BG051PO001-2.1.02-0610-C0001
"Оптимизиране на Агенция "Пътна инфраструктура" за управление на програми и проекти, финансирани с Европейски средства" BG161PO001-5.3.01-0059-C0001
"Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура" BG161PO001-2.2.01-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз