Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131342063 "АРК МЕТРОЛОГИЯ" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София град София
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване конкурентоспособността на Микромотор ООД, София чрез въвеждане на международен стандарт за качество и сертификат за оценка на съответствието" BG161PO003-2.1.02-0167-C0001
"Внедряване на международни продуктови стандарти - ключ към висока конкурентноспособност" BG161PO003-2.1.02-0117-C0001
Подобряване конкурентоспособността на европейските пазари чрез все по-висока добавена стойност на продукта BG161PO003-2.1.06-0104-C0001
"Технологична модернизация и подобрен мениджмънт в "ЛЕСТО ПРОДУКТ" ЕООД" BG161PO003-2.1.06-0347-C0001
Технологично модернизиране и обновление в “М+С Хидравлик”АД BG161PO003-2.1.07-0050-C0001
Повишаване конкурентоспособността на "Бунай" АД чрез сертифициране на системата за управление на качеството във фирмата по стандарта ISO/TS 16949:2009 BG161PO003-2.1.08-0110-C0001
Покриване на международно признати стандарти. BG161PO003-2.1.08-0119-C0001
Повишаване на конкурентноспособността чрез въвеждане на модерно високотехнологично оборудване BG161PO003-2.1.11-0106-C0001
"Сервоклапани с директно дигитално управление" BG161PO003-1.1.04-0050-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на „ТРИЕРА” ООД, чрез внедряване на международно признат стандарт ISO 17025:2005 "Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калиброване" BG161PO003-2.1.12-1184-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „МБМ Металуърк“ ЕООД чрез въвеждане на ново технологично оборудване и софтуерна система в производството BG161PO003-2.1.13-0446-C0001
Технологична модернизация на "ММ Механикс"ООД BG161PO003-2.1.13-0396-C0001
Устойчиво развитие на производството BG161PO003-2.1.13-0296-C0001
Технологична модернизация в „Астроида” ООД BG161PO003-2.1.13-0395-C0001
"Научно-технологичен парк" BG161PO003-1.2.05-0001-C0001
Актуализиране на учебни програми в Технически университет - Габрово в съответствие с изискванията на бизнеса BG051PO001-3.1.07-0035-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „Фул Инженеринг“ ООД чрез внедряване на иновативен продукт. BG161PO003-1.1.07-0646-C0001
"„Внедряване на иновативни продукти и процеси за заключващи механизми за автомобили във „Витте Аутомотив България” ЕООД” " BG161PO003-1.1.07-0475-C0001
Внедряване в производство на автоматична машина за производство на ламинатни туби и едновременното им пълнене и запечатване от типа KOMBIS FFS120 BG161PO003-1.1.07-0203-C0001
Повишаване конкурентоспособността на РАИС ООД на световния пазар чрез внедряване на иновативен продукт BG161PO003-1.1.07-0528-C0001
Внедряване в производство на Многоканални оптикоелектронни наблюдателни уреди с електронно съосяване на осите BG161PO003-1.1.07-0232-C0001
„Внедряване в редовно производство на екологична нисконапорна турбина тип „Каплан” с иновативен механизъм за завъртане на лопатките на работното колело” BG161PO003-1.1.07-0538-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз