Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 040118177 "ДОНАУ ЛАБ" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София седалище 1164 София, ул. "Сава Огнянов" 1 и адрес на управление: 1202 София,ул. "Каменоделска" 5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Внедряване на международни продуктови стандарти - ключ към висока конкурентноспособност" BG161PO003-2.1.02-0117-C0001
Увеличаване дела на продажбите на фармацевтичния пазар на ЕС чрез технологична модернизация BG161PO003-2.1.11-0094-C0001
Внедряване в производството на течен препарат за размразяване на пътища и магистрали BG161PO003-1.1.04-0018-C0001
Подобряване на качеството на продукцията на Вета Фарма BG161PO003-2.1.13-0530-C0001
По-висока конкурентноспособност чрез увеличаване на производствените мощности в "Адифарм" ЕАД BG161PO003-2.1.13-0419-C0001
„Иновационни и ефективни решения в интерес на здравето, самочувствието и комфорта” BG161PO003-1.1.05-0124-C0001
"Получаване на нутрацевтици с антиоксидантно и имуностимулиращо действие" BG161PO003-1.1.05-0024-C0001
Устойчиво развитие на производството BG161PO003-2.1.13-0296-C0001
"Научно-технологичен парк" BG161PO003-1.2.05-0001-C0001
Подкрепа за приложните изследвания в Института по полимери за разработване на нови полимерни и композитни материали от неконвенционални суровинни източници с приложение в екологични, енергоспестяващи и свързани със здравето технологии BG161PO003-1.2.04-0096-C0001
"Обновяване на оборудването на ИОХЦФ - БАН за оползотворяване на лечебни и ароматични растения чрез зелени технологии - Фитотех" BG161PO003-1.2.04-0007-C0001
„Подкрепа за внедряване на иновативни диетични продукти с хиполипидемично действие за приложение при хранителни терапии“ BG161PO003-1.1.07-0537-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз