Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200431327 "Консултански център Загора" ЕООД
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Стара Загора 6000 Стара Загора бул. "Патриарх Евтимий" № 23
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подготовка, внедряване и сертифициране на система по качество, съгласно БДС, EN, ISO 9001:2001 и инвистиционна подкрепа. BG161PO003-2.1.03-0214-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз