Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 123680414 Дианов-Експерт Консулт" ЕООД
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Стара Загора 6000 Стара Загора бул. "М.М.Кусев" № 5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на културната инфраструктура – принос към устойчивото развитие на община Габрово BG161PO001-1.1.01-0058-C0001
"Подобряване на конкурентните предимства и пазарните позиции на “Новотехпром” ООД " BG161PO003-2.1.04-0524-C0001
"Технологичното обновление – начин за завоюване на нови пазари за „Пружини Пенев” ООД" BG161PO003-2.1.04-0407-C0001
Развитие на “Интергама” ООД чрез технологично обновление за разширяване на дейността BG161PO003-2.1.04-0786-C0001
ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКА КРАЙРЕЧНА ЗОНА ЛОМ BG161PO001-1.4.02-0039-C0001
Саниране и енергиен мениджмънт на ПГ „Найден Геров”, ЦДГ №7 „Калинка”, Детска ясла №1 и І-во ОУ „Никола Първанов” град Лом BG161PO001-1.1.01-0118-C0001
Повишаване професионалната квалификация на заетите в „БОС – ИТ” ЕООД BG051PO001-2.1.02-0620-C0001
Повишаване на конкурентноспособността на ЕТ Баджо – Венко Баджаров чрез въвеждане на съвременни високотехнологични решения за обработка на стъкло с цел разширяване на дейността и диверсификация на продукта. BG161PO003-2.1.06-0421-C0001
Кота Принт – Конкурентоспособно Обновление, Технологична Автоматизация BG161PO003-2.1.06-0511-C0001
"Подготовка и изпълнение на инвестиционен проект "Изграждане на ГПСОВ, реконструкция и доизграждане на канализационна система и реконструкция на водоснабдителна система на град Дряново" BG161PO005-1.0.07-0002-C0001
"Диверсификация и модернизация на производствения процес в "Средна гора" АД" BG161PO003-2.1.07-0009-C0001
"Повишаване на конкурентоспособността на "СИ ПИ ЕЙ" ООД чрез модернизиране на производството на органични и не органични сертифицирани стандартни разтвори. BG161PO003-2.1.06-0316-C0001
"Докоснати от древността" BG161PO001-1.1.10-0046-C0001
Въвеждане на 3D технологии при зсаснемането на реклами, клипове и филми" BG161PO003-2.1.11-0054-C0001
Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ „д-р Христо Стамболски” ЕООД гр. Казанлък BG161PO001-1.1.12-0016-C0001
Реконструкция и основен ремонт на сградата на СОУ "д-р Петър Берон" гр.Болярово чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност BG161PO001-4.1.03-0031-C0001
"Техническо и биологично укрепване на река Поповска в регулацията на гр. Болярово" BG161PO001-4.1.04-0039-C0001
"Работниците от "Джела-Н.Д." ЕООД с по-добри условия на труд и повишена производителност на труда" BG051PO001-2.3.02-0200-C0001
Технологична модернизация на дейността на "Химмаш" АД чрез закупуване на иновативна автоматична машина за оформяне на дъна на специализирани съдове и чрез разработване на маркетингови анализи и стратегии BG161PO003-2.1.13-0198-C0001
Пълно оползотворяване на производствения отпадък и намаление на енергоемкостта в ''Средна гора'' АД BG161PO003-2.3.01-0054-C0001
Уикенд Северозапада BG161PO001-3.2.02-0039-C0001
Внедряване в редовно производство на серия Вариомерници BG161PO003-1.1.04-0061-C0001
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на флексопечатна машина BG161PO003-2.1.13-0050-C0001
Повишаване на конкурентноспособността на “ХЕРАЛД”ЕООД,чрез въвеждане на съвременни високотехнологични решения за обработка на детайли от дървесина, с цел разширяване на дейността и диверсификация на продукцията BG161PO003-2.1.13-0243-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз