Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 112127533 "ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП" АД
Седалище Област: Пазарджик Oбщина: Панагюрище 4500 Панагюрище Индустриален парк Оптикоелектрон
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Диверсификация на продукцията на "Оптикелектрон Груп" АД чрез внедряване в производство на иновативен продукт "Приставка за смесване на изображение от видимата област с изображение от друг спектрален интервал"" 21.12.2013 743 961 387 941 376 655 387 941 16,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване конкурентоспособността на „Завод за оптика” АД, чрез внедряване на технология за диверсификация на произвежданите оптични продукти BG161PO003-2.1.01-0077-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз