Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831854775 Алви Консулт
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Ул.Цар Симеон 20
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Консултантска помощ и технологични инвестиции за изграждане и сертифициране на система за управление на околната среда в Ривакоммерс ЕООД-гр.Шумен" BG161PO003-2.1.02-0001-C0001
"Технология за производство на биоразложими опаковки от огнезащитен картон" BG161PO003-1.1.01-0024-C0001
"Производствено внедряване и пазарна реализация на биоразложими, халоген-несъдържащи забавители на горене" BG161PO003-1.1.04-0049-C0001
Технология за рециклирана хартия тип „тишу” с качество за екомаркировка BG161PO003-1.1.06-0010-C0001
Технология за рециклируеми самозалепващи топлоизолационни водоустойчиви тапети BG161PO003-1.1.05-0093-C0001
"Технология за получаване на оптична влакнеста маса с произход вторични хартии след сортиране на битов отпадък" BG161PO003-1.1.06-0043-C0001
„Практическо доказване на метод за оптимизация на пречиствателни станции за битови отпадъчни води (ПСОВ) и повишаване на енергийната им ефективност, чрез обследване на ПСОВ – гр. София” BG161PO003-1.1.05-0239-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз