Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 148107874 Бисер Системс ЕООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна ул. "Петър Райчев" №24, ап.58
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Въвеждане на международно признат стандарт БДС EN 1300 за производство на електронни брави с висока степен на сигурност и защита" BG161PO003-2.1.02-0027-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз