Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130460283 Космо България Мобайл ЕАД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1715 София ж.к."Младост" 4,Бизнес Парк,София,сграда 6, ет. 2
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Развитие на ключовите компетенции у служителите на "Космо България Мобайл" ЕАД-инвестиция в бъдещето 17.04.2008 489 267 342 487 167 588 342 487 18,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания „Заедно можем повече” BG051PO001-5.2.06-0037-C0001
Изграждане и функциониране на областен информационен център в гр. Разград BG161PO002-3.3.02-0008-C0001
СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ДОБРИЧ BG161PO002-3.3.02-0015-C0001
"Създаване на социално предприятие за озеленяване и благоустрояване в община Доспат за осигуряване на заетост на лица от рискови групи" BG051PO001-5.1.02-0001-C0001
"Създаване на заетост чрез развитие на социално предприемачество в община Рудозем" BG051PO001-5.1.02-0006-C0001
Устойчиво развитие на клъстер "Зелена синергия" BG161PO003-2.4.01-0011-C0001
Иновативни технологии за подпомагане на публикуването и потреблението на електронни книги BG161PO003-1.1.05-0112-C0001
"Електромобил "Джи - Ка" и енергийна централа "Джи - Ка 1" с внедрен иновационен продукт "РЕМАЗ"" BG161PO003-1.1.05-0185-C0001
„Подобряване на грижите за хора с увреждания и самотно живеещи възрастни в община Гоце Делчев” BG051PO001-5.1.04-0152-C0001
Развитие на устойчива социална политика в Община Белица чрез създаване на Общинско предприятие „Звено за услуги в домашна среда“. BG051PO001-5.1.04-0209-C0001
Достоен живот за хората от Община Куклен BG051PO001-5.1.04-0155-C0001
Доставка на оборудване за нуждите на Сертифициращия орган BG161PO002-1.2.01-0010-C0001
„Помощ за достоен живот чрез създаване на Център за услуги в домашна среда в Община Рудозем“ BG051PO001-5.1.04-0063-C0001
Провеждане на "проверки на място" от Сертифициращия орган по Оперативните програми, финансирани със средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз и Двустранните програми за трансгранично сътрудничество във връзка с успешното извършване на процеса по сертификация BG161PO002-1.2.01-0011-C0001
ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ТРАНСФЕР НА НЕМСКИ ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА АДАПТАЦИЯ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ШИВАШКАТА ИНДУСТРИЯ КЪМ ПРОМЕНЯЩАТА СЕ ИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА BG051PO001-7.0.07-0032-C0001
Подпомагане развитието на българските компании в областта на енергетиката BG161PO003-2.4.01-0042-C0001
Развитие на високотехнологичен клъстер в областта на космическите технологии и приложения BG161PO003-2.4.02-0135-C0001
Изграждане на Клъстер “ИНОВАЦИИ В ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ” (“ИДО”) BG161PO003-2.4.02-0100-C0001
Спортът като ресурс за икономическо развитие: институционално изграждане и популяризиране на Клъстер „Обединена борба“ BG161PO003-2.4.02-0072-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз