Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 109557514 СТИЛ КОНСУЛТ
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Ул.Пирински проход 47 вх. В, ет.3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Покриване на изискванията на стандарт ISO 9001:2000 в Модена ЕООД" BG161PO003-2.1.02-0126-C0001
“Реконструкция и рехабилитация на извън регулационни участъци от пътната мрежа на Община Дупница” BG161PO001-2.1.02-0031-C0001
„ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА РАДОМИР” BG161PO001-1.1.01-0067-C0001
“Укрепване на свлачища в с.Червен брег, Община Дупница” BG161PO001-1.4.04-0010-C0001
Архитектурно и благоустройствено оформление на широк център на град Дупница BG161PO001-1.4.05-0061-C0001
“ДА ПОСРЕЩНЕМ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА НОВИЯ СВЯТ” BG161PO001-1.1.01-0120-C0001
„Мерки за предотвратяване на наводненията по река Бистрица в гр. Дупница” BG161PO001-1.4.06-0015-C0001
"Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Дупница" BG161PO001-1.4.07-0032-C0001
"Нови възможности за заетост в община Земен" BG051PO001-5.1.02-0038-C0001
"Дом за всеки" BG161PO001-1.2.02-0004-C0001
Подобряване на общинския капацитет за предоставяне на публични услуги BG051PO002-2.2.06-0001-C0001
Туристически район "Рила" BG161PO001-3.2.03-0021-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз