Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 030434950 "Валерус-Валери Русинов" ЕТ
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. "Дружба-2", блок 317, вх.Г, ап.24 /ул.”Т.Стоянов” №13
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Въвеждане и сертифициране на Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2000, закупуване на оборудване за функциониране на системата" BG161PO003-2.1.02-0164-C0001
Създаване на конкурентно предимство чрез постигане на ефективно управление на бизнес процесите във фирмата BG161PO003-2.1.03-0022-C0001
Повишаване на конкурентноспособността и качеството на продукта на „ТРАДЕКС” АД чрез внедряване на интегрирана система за управление на качеството и околната среда и подобряване на технологията по качествен контрол на продукта BG161PO003-2.1.03-0169-C0001
Ефективно обучение на докторанти и подпомагане развитието и реализацията на постдокторанти и млади учени в приоритетни области на микробиологията BG051PO001-3.3.04-0032-C0001
"Получаване на нутрацевтици с антиоксидантно и имуностимулиращо действие" BG161PO003-1.1.05-0024-C0001
Високоефективна технология за in vitro размножаване на Lycium barbarum BG161PO003-1.1.05-0071-C0001
Разработване малка молекула за използване в диагностично устройство за бързо измерване на плазмената ретинова активност BG161PO003-1.1.05-0208-C0001
"Подкрепа за развитието на младите хора в Лесотехническия университет" BG051PO001-3.3.06-0056-C0001
„Развитие на приложните изследвания за безопасност на стоките в ИУ-Варна” BG161PO003-1.2.04-0092-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз