Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130942710 "Старкс" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Нишава" 155, етаж 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Модернизация на уравлението на "Майкромет" ООД чрез въвеждане на системи за управление на международно признати стандарти" BG161PO003-2.1.02-0028-C0001
"Въвеждане и сертифициране на Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2000, закупуване на оборудване за функциониране на системата" BG161PO003-2.1.02-0164-C0001
„Внедряване и сертифициране на система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2000” BG161PO003-2.1.03-0055-C0001
„Постигане на високо ниво на информационна сигурност в "Резон-България" ЕООД” BG161PO003-2.1.12-0499-C0001
Внедряване на система за управление на информационната сигурност в „Резон” ООД BG161PO003-2.1.12-0501-C0001
"ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ ТЕХНОЛОГИИ И ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТНА СРЕДА В ЕНЕРКЕМИКАЛ ЕООД BG161PO003-2.3.02-0075-C0001
Въвеждане на нов процес на управление на производството в „Спектър“ АД BG161PO003-1.1.07-0323-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз