Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 030270934 "Риск електроник"ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. "Самоковско шосе" №1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Развитие на административен капацитет и прилагане на модерни комуникации в дейността на структурите на БСЧП “Възраждане” BG051PO002-2.3.02-0025-C0001
Разработване на единна стратегия и реализация на съгласувани политики за развитие на човешките ресурси в контекста на лисабонските цели и корпоративната социална отговорност BG051PO001-2.1.09-0001-C0001
Конкурентни чрез СУСИ (Система за управление на сигурността на информацията) BG161PO003-2.1.08-0225-C0001
Покриване на международно признат стандарт ISO 9001:2008 BG161PO003-2.1.08-0019-C0001
Модернизиране на производственото оборудавне с цел повишаване на конкурентноспособността на „Комитекс” ООД BG161PO003-2.1.06-0595-C0001
"Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори - инвестиция с европейски измерения" BG051PO001-3.3.06-0032-C0001
Конкурентност и ефективност с ISO 9001:2008 и EPR системи за управление BG161PO003-2.1.12-0002-C0001
Облачни Решения за Малкия Бизнес (Small Business Cloud Solutions - SBCS) BG161PO003-1.1.05-0089-C0001
СЪЗДАВАНЕ НА АКАДЕМИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ЕЛЕКТРОННО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ /АЦЕДО/ В НМА "ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" BG051PO001-4.3.04-0055-C0001
Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС – създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация BG051PO001-4.3.04-0034-C0001
Разработване и актуализиране на образователни програми в сферата на сигурността в съответствие със специфичните потребности на пазара на труда и бизнеса. BG051PO001-3.1.07-0007-C0001
ПЕДАГОГИЧЕСКИ РЕСУРСИ И ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО - РЕГИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВНИ ЕВРОПЕЙСКИ ТЕНДЕНЦИИ ( П Р И О Р И П Е Т ) BG051PO001-3.1.07-0065-C0001
Пазарно ориентирани модули в хуманитарните професионални направления BG051PO001-3.1.07-0024-C0001
"Програма за мултидисциплинарно обучение на докторанти и млади учени, насочена към подобряване на дейностите в България по изграждане на интегрирана система за наблюдение и информационно обслужване в метеорологията, хидрологията и геофизиката с цел намаляване на риска от бедствия, разионално използване и опазване на природните ресурси и изследване на климатичните промени" BG051PO001-3.3.06-0063-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз