Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 123618423 "Център за изпитване на европейска сертификация" ЕООД
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Стара Загора 6000 Стара Загора бул. "Патриарх Евтимий" 23
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Внедряване на международни продуктови стандарти - ключ към висока конкурентноспособност" BG161PO003-2.1.02-0117-C0001
Внедряване на система за продуктово съответствие в "СТС Електроникс"ООД, стъпка към повишаване на конкурентоспособността на фирмата BG161PO003-2.1.02-0154-C0001
За децата на Стара Загора - с отговорност и любов BG161PO001-1.1.01-0080-C0001
Осигуряване на устойчиво градско развитие чрез модернизация на образователната инфраструктура в град Карнобат BG161PO001-1.1.01-0052-C0001
"Компресор с кулисен механизъм" BG161PO003-1.1.01-0081-C0001
Подготовка, внедряване и сертифициране на система по качество, съгласно БДС, EN, ISO 9001:2001 и инвистиционна подкрепа. BG161PO003-2.1.03-0214-C0001
"Устойчиво развитие на "Мебели Иввекс" ООД" BG161PO003-2.1.08-0025-C0001
„Апекс-сервиз” ООД - конкурентноспособна и отговорна компания, ангажирана с каузата за опазване на околната среда и безопасността на продуктите BG161PO003-2.1.08-0374-C0001
Внедряване на системи за управление на качеството и околната среда BG161PO003-2.1.12-1058-C0001
Консултации, оценка и инвестиции за осигуряване на съответствието на нови модели LAN комутатори с европейските хармонизирани изисквания BG161PO003-2.1.12-0453-C0001
„Подобряване на условията на труд за служителите в БРБ Инженеринг ООД” BG051PO001-2.3.02-0226-C0001
"Осигуряване на устойчива заетост чрез повишване на компетентностите на заетите лица в ТПК "ВИТАС"" BG051PO001-2.1.15-0027-C0001
Оползотворяване на твърдия отпадъчен продукт от пиролизата на износени автомобилни гуми като пълнител в състави за каучуковата промишленост и по-специално за топлоизолационни настилки за животновъдството BG161PO003-1.1.06-0034-C0001
"Повишаване и усъвършенстване на професионалните компетенции на служителите на Ате Пласт ООД" BG051PO001-2.1.16-0049-C0001
"Интерактивна Адресна пожарозащитна система" BG161PO003-1.1.05-0228-C0001
"Разработване на иновация "Агрегат Станчев" BG161PO003-1.1.05-0229-C0001
"Експериментално развитие на физиотерапевтични медицински изделия с нов съвременен потребителски и сервизен интерфейс и въвеждане на нови комбинации от терапевтични функции" BG161PO003-1.1.06-0052-C0001
„Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора“ BG161PO001-1.4.09-0026-C0001
Инвестиция за безопасен труд BG051PO001-2.3.03-0592-C0001
"В подкрепа на Варна за програмен период 2014-2020 година" BG161PO001-5.3.02-0011-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност в хотел "Белвю", к.к. Златни пясъци" BG161PO003-2.3.02-0081-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност в "СТЪКЛОПАКЕТ - ТА ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0055-C0001
"Предоставяне на възможност за професионална реализация и право на достоен труд "Евро Ферт" АД" BG051PO001-1.1.13-0230-C0001
Конкурентоспособност чрез внедряване на енергоефективно производствено оборудване в КАМБЕРОВ ЕООД BG161PO003-2.3.02-0153-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз