Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175231260 ВИРУС КРЕАТИВ СТУДИО
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София У.л.:Граф Игнатиев” 23
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Внедряване на система за управление на качеството във фирма "Юзит Калърс България" ООД" BG161PO003-2.1.02-0116-C0001
Маркетингови проучвания и оценка на ефективността на националния маркетинг BG161PO001-3.3.01-0002-C0001
Интегрирани рекламни кампании на българския туристически продукт в Германия, Великобритания и Русия BG161PO001-3.3.01-0003-C0001
КОМУНИКАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ТУРИЗЪМ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ BG161PO001-3.3.01-0004-C0001
Изработка и разпространение на рекламно-информационни материали за промоция на България като туристическа дестинация BG161PO001-3.3.01-0005-C0001
МУЛТИМЕДИЕН КАТАЛОГ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ И ЕЛЕКТРОНЕН МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ BG161PO001-3.3.01-0006-C0001
Провеждане на целогодишна рекламна кампания на България по водещи паневропейски телевизионни канали BG161PO001-3.3.01-0007-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз