Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 128528248 "Информационен бизнес център" Стралджа
Седалище Област: Ямбол Oбщина: Стралджа 8680 Стралджа ул. "Хемус"7
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Социално предприятие за озеленяване и благоустройство - община Стралджа" BG051PO001-5.1.02-0010-C0001
Община Стралджа – за ефективна структура и подобрена дейност в полза на гражданите и бизнеса. BG051PO002-1.1.04-0009-C0001
Експерт=квалифициран служител BG051PO002-2.2.12-0053-C0001
Надграждащо обучение – Община Стралджа BG051PO002-2.2.15-0137-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз