Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831642181 Българска Телекомуникационна Компания АД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. "Цариградско шосе" No 115и
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Повишаване на квалификацията на персонала на БТК АД 18.04.2008 221 425 154 997 83 151 154 997 16,00 Приключен
Повишаване на професионалната квалификация на мениджърския екип на БТК АД 01.10.2010 164 613 114 093 61 331 114 093 11,00 Приключен
ВИВАКОМ Ultra TV – платформа за гледане на ТВ и мултимедийно съдържание през TВ, компютър и мобилни устройства за клиенти на ВИВАКОМ 21.12.2013 3 565 827 1 796 507 1 773 206 1 796 507 18,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Създаване на механизми за производствени стажове на студентите от ВТУ „Тодор Каблешков” 02.07.2008 16,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Достъпен контролер – ДОКОН (Affordable controller - AFFOCO)" BG161PO003-1.1.01-0061-C0001
Подкрепа на Дирекция " Структурни фондове и международни образователни програми" в Министерството на образованието и науката за успешна управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР BG051PO001-8.1.01-0001-C0001
"Разработване и внедряване на информационни системи и бази-данни, обслужващи системата за социално подпомагане, предоставяне на социални услуги и социално включване" BG051PO001-6.2.01-0001-C0001
Детска занималня МЕЧТА BG051PO001-5.1.01-0021-C0001
"Подкрепа за достоен труд" BG051PO001-2.1.04-0001-C0001
Социално включване BG051PO001-5.2.07-0267-C0001
Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания „Заедно можем повече” BG051PO001-5.2.06-0037-C0001
„Пълноценен живот и грижа за възрастните хора в община Лясковец, чрез създаване на дневен център” BG051PO001-5.2.06-0134-C0001
ВИРТУАЛНО БЮРО ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ BG051PO001-5.2.06-0183-C0001
Поддържане и обновяване на информационната среда за работа на ИСУН BG161PO002-2.4.01-0001-C0001
Осигуряване на развитието и функционирането на ИСУН BG161PO002-2.1.01-0005-C0001
Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Хасково BG161PO002-3.3.02-0001-C0001
ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОННЕН ЦЕНТЪР СЛИВЕН BG161PO002-3.3.02-0017-C0001
ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПЛЕВЕН BG161PO002-3.3.02-0023-C0001
ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ВЪВ ВРАЦА BG161PO002-3.3.02-0025-C0001
ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ПЕРНИК BG161PO002-3.3.02-0026-C0001
Укрепване на капацитета на Агенцията за социално подпомагане за повишаване качеството и ефективността на социалната работа BG051PO001-6.2.09-0001-C0001
Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище" BG051PO001-6.2.13-0001-C0001
"Общинско социално предприятие "Морски знаци" - Бургас. Нови възможности в подкрепа на социалното включване" BG051PO001-5.1.02-0032-C0001
«Създаване и развитие на бизнес инкубатор - Бургас" BG161PO003-2.2.01-0017-C0001
ФромРома BG051PO001-7.0.01-0003-C0001
Студентски практики BG051PO001-3.3.07-0002-C0001
Podkrepa BG161PO002-1.9.01-0001-C0001
Популяризиране, развитие и сигурност на онлайн потреблението, чрез налагане на точни и ясни правила от единен орган - Български Е-клъстер BG161PO003-2.4.01-0020-C0001
Облачни Решения за Малкия Бизнес (Small Business Cloud Solutions - SBCS) BG161PO003-1.1.05-0089-C0001
"Разработване на прототип лъчево третиране на медицински и билогични материали" BG161PO003-1.1.05-0149-C0001
Изработване на софтуерна платформа, прилагаща авторски иновативен процес за контекстно съхраняване и извличане на информация, с приложимост в системи с висока динамичност и висока сложност на обектите и връзките между тях. BG161PO003-1.1.05-0044-C0001
"Онлайн земеделска къща-софтуерна платформа и прилежащи услуги" BG161PO003-1.1.05-0231-C0001
"Банка имоти- новият начин за управление на земеделски и неземеделски недвижими имоти" BG161PO003-1.1.05-0227-C0001
„Център за услуги в домашна среда – Трявна” BG051PO001-5.1.04-0074-C0001
Център за социални услуги в домашна среда BG051PO001-5.1.04-0008-C0001
„ПОДКРЕПА ЗА ЕФЕКТИВНО СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ ЗА ХОРАТА ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ В ОБЩИНА МАДАН” BG051PO001-5.1.04-0138-C0001
„Чрез подкрепа към промяна BG051PO001-5.1.04-0145-C0001
ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ТРАНСФЕР НА НЕМСКИ ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА АДАПТАЦИЯ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ШИВАШКАТА ИНДУСТРИЯ КЪМ ПРОМЕНЯЩАТА СЕ ИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА BG051PO001-7.0.07-0032-C0001
„Дружество за развитие и подпомагане на бизнеса в областта на ПВЦ дограмата и производните и продукти и услуги” BG161PO003-2.4.01-0054-C0001
"Повишаване на конкурентоспособността на компаниите чрез въвеждане на иновативни бизнес услуги" BG161PO003-2.4.02-0013-C0001
„Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез предоставяне на социални услуги в община Исперих” BG051PO001-5.2.12-0036-C0001
АКБ – катализатор на автомобилната индустрия в България BG161PO003-2.4.02-0091-C0001
Изграждане и развитие на "Клъстер информационни и комуникационни технологии Пловдив" BG161PO003-2.4.02-0019-C0001
„Създаване на клъстер за защита на интелектуалната собственост и превенция срещу фалшифициране на търговски марки“ BG161PO003-2.4.02-0051-C0001
„Създаване и популяризиране на клъстер за рециклиране на отпадъци“ BG161PO003-2.4.02-0104-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз