Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831811489 Криейтив център ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София район р-н Лозенец "Фритьоф Нансен" No 37А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване конкурентноспособността и на експортния потенциал на "Стилмет" АД, чрез удостоверяване на пазарано съответствие и използване на знака за качество Qualicoat BG161PO003-2.1.02-0188-C0001
Утвърждаване, конкурентоспособност и просперитет чрез стандартизация BG161PO003-2.1.03-0046-C0001
"Подобряване на инфраструктурата по качество и на прилаганите от Българския институт по метрология услуги - фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия" BG161PO003-4.3.01-0002-C0001
Повишаване на ефективността и капацитета на производствените процеси и подобряване качеството на продукцията на „Дилком България” ООД чрез технологична модернизация. BG161PO003-2.1.06-0331-C0001
Управление на качеството и контрол върху цветовете – предпоставка за успешното развитие на НЕО АРТ ООД BG161PO003-2.1.08-0279-C0001
Качество и контрол върху процесите в Елементи Груп ООД BG161PO003-2.1.08-0292-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на “Био Пауър” АД чрез покриване на международно признати стандарти BG161PO003-2.1.08-0370-C0001
Технологична модернизация на "СИФ 309 ФИЛМ МЮЗИК" ООД и въвеждане на нова услуга в България-пътруващо кино BG161PO003-2.1.11-0020-C0001
Закупуване на технологично оборудване за производство на филми BG161PO003-2.1.11-0010-C0001
Популяризиране на онлайн разпространението на българските филми BG161PO003-2.4.01-0043-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз