Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000049741 Бургаски свободен университет
Седалище Област: Бургас Oбщина: Бургас 8001 Бургас ул. "Сан Стефано" № 62
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Иновации и креативност в уоравленската и оперативна дейност на персонала в организации от ИТ отрасъла 09.04.2008 30 721 21 504 38 861 21 504 15,00 Приключен
Професионализъм в обучението по журналистика чрез партньорство между Бургаския свободен университет и регионалните медии (Разработване на технология за студентски практики по журналистика) 17.06.2008 60 869 60 869 0 60 863 18,50 Приключен
„Ефективни студентски практики по социална работа, чрез партньорство с НПО” 13.10.2009 58 511 58 511 0 58 507 12,00 Приключен
Създаване на нов офис за трансфер на иновативни технологии в предприятията от Югоизточен регион 19.09.2012 329 207 222 921 115 675 222 921 33,00 Приключен
Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги при БСУ (УЦДО) - възможност за учене през целия живот 03.12.2012 300 841 300 841 0 300 838 24,73 Приключен
"Уни-Съвършенство" - усъвършенстване на системите за управление и на процесите за вземане на решения в Бургаския свободен университет 05.02.2013 331 315 331 315 0 331 311 22,00 Приключен
Създаване на система за кариерно израстване на преподавателите в БСУ и на система за повишаване и награждаване на квалификацията им 18.05.2013 56 490 56 490 0 56 489 19,73 Приключен
Партньорство между образование и бизнес за ефективна реализация на младите хора на пазара на труда чрез актуализиране на учебните програми в Бургаския свободен университет 27.06.2013 274 431 274 431 0 274 429 23,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Студентски стипендии и награди 06.06.2011 17,10 Приключен
Студентски практики 18.01.2012 48,10 Приключен
BG051PO001-4.2.06 "Студентски стипендии и награди" 10.12.2012 37,20 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на професионалната квалификация и ключовите знания и умения на заетите лица BG051PO001-2.1.16-0057-C0001
“Компетентни, ефективни и мотивирани за работа служители в Областна администрация Бургас” BG051PO002-2.2.09-0056-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз