Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000672343 Българско национално радио
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1040 София бул."Драган Цанков" 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Видинска Крепостна Система „Калето” 12.05.2011 24,00 ПрекратенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на прозрачността и отчетността в дейността на Държавната агенция по горите /ДАГ/ BG051PO002-1.2.04-0001-C0001
„Изграждане на партньорска мрежа между Община Малко Търново (България) и регион Абруцо (Италия)” BG161PO001-4.2.01-0019-C0001
"Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013" BG161PO003-5.0.01-0004-C0001
"Осигуряване на прозрачност на процеса по изпълнението на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 и популяризирането й чрез електронните и печатни медии" BG161PO001-5.3.01-0044-C0001
“Грижа в семейна среда на хора с увреждания и самотно живеещи хора от община Якоруда чрез предоставяне на услугите “социален асистент” и “домашен помощник” BG051PO001-5.2.07-0199-C0001
Провеждане на цялостна медийна информационна, рекламна и интернет кампания. Отпечатване и разпространение на информационни и рекламни материали BG051PO002-4.1.01-0010-C0001
"Разкриване на социално предприятие - обществена трапезария на теритирията на гр. Якоруда" BG051PO001-5.1.02-0043-C0001
Момчилова крепост-митовете оживяват BG161PO001-3.1.03-0018-C0001
"Подпомагане реализирането на проекта за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради" BG161PO001-5.3.01-0068-C0001
„Изпълнение на проучвания, анализи, стратегии във връзка с програмиране на оперативната програма в сектор „Околна среда“ за период 2014 – 2020 г.” BG161PO005-4.0.01-0087-C0001
Инициативи свързани с популяризиране на ОПОС BG161PO005-4.0.01-0088-C0001
“Създаване на звено за услуги в домашна среда на територията на община Якоруда” BG051PO001-5.1.04-0188-C0001
"Популяризиране на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. сред широката общественост чрез сътрудничество с електронни медии: телевизии и радиостанции с регионално и/или местно покритие/обхват за периода 2013-2014 г. BG161PO004-5.0.01-0090-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз