Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 123014519 ГАЙТЕК
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Стара Загора 6000 Стара Загора бул. Цар Симеон Велики 69, ет.1, ап.3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Разработване на технология за получаване на аморфен силициев диоксид от биоорганичен отпадък (оризови люспи)" BG161PO003-1.1.01-0016-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз