Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200112115 ФИНАНС ММ
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Стара Загора 6000 Стара Загора Ул.Георги Кюмюрев
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Покриване на международно признат стандарт ISO 9001:2000 в Диком ООД" BG161PO003-2.1.02-0081-C0001
“Електронна платформа за обмен на добри практики и развитие на регионален туризъм” BG161PO001-4.2.01-0048-C0001
Община Стара Загора - за по-добро административно обслужване чрез Електронно правителство BG051PO002-3.1.02-0160-C0001
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ "ХР. Ботев", с. Опан BG161PO001-4.1.03-0021-C0001
"Инвестиция в ново оборудване за развитие на "Алианс-ДН" ООД" BG161PO003-2.1.06-0072-C0001
Развитие на иновативна система за дистанционен достъп, контрол и управление на процеси и апарати BG161PO003-1.1.01-0187-C0001
Въвеждане на нови електронни услуги и увеличаване обема на настоящите с цел нарастване продажбите на международния пазар BG161PO003-2.1.11-0093-C0001
Трансфер на производството на "ТАНГРА-АВ" ООД от стандартно към иновативно: инвестиция за производство на продукти, възстановяващи 75% от консумираната енергия в ОВК инсталации BG161PO003-2.1.13-0399-C0001
"НАР Яйлата- античната врата на Добруджа" BG161PO001-3.1.03-0031-C0001
Внедряване в производството на цилиндрова глава VED 4 осигуряваща непостигани до сега параметри на дизелов двигател ново поколение BG161PO003-1.1.04-0065-C0001
„Иновационни и ефективни решения в интерес на здравето, самочувствието и комфорта” BG161PO003-1.1.05-0124-C0001
Повишаване на конкуренто способността и качеството на продиукцията на "Румдо-73" ООД, гр. Стара Загора BG161PO003-2.1.13-0094-C0001
За по-добър живот BG051PO001-5.1.04-0039-C0001
„Заедно - за един по-добър живот” BG051PO001-5.1.04-0148-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз