Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121497414 Булдес
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София,ул.Княз Борис I 113
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Безопасност и качество за всички - въвеждане и сертифициране в "Хлебни изделия - Подуяне" АД на система за управление на безопасността на произвежданите продукти в съответствие с изискванията на стандарт ISO 22000:2005" BG161PO003-2.1.02-0110-C0001
"Повишаване на конкурентоспособността на „РУБЕЛЛА БЮТИ" АД чрез внедряване на модерно технологично оборудване" BG161PO003-2.1.04-0453-C0001
ЕФЕКТИВНО И КОНКУРЕНТНО ПРОИЗВОДСТВО ЧРЕЗ ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ BG161PO003-2.1.06-0593-C0001
Внедряване на нова технология в производствения процес и диверсифициране на предлагането като фактори за създаване на конкурентни предимства и пазарно развитие на „Рубелла бюти” АД BG161PO003-2.1.11-0072-C0001
Повишаване на конкурентните предимства и пазарно развитие на „Рубелла бюти” АД чрез внедряване на нови технологични линии в производствения процес на паста за зъби BG161PO003-2.1.13-0349-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз