Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130112554 "Алмарекс" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. "Черни Връх", бл. 46, ет. 3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване конкурентноспособността на НИТЕКС ЕООД чрез покриване на изискванията на международно признат стандарт ISO 9001:2000" BG161PO003-2.1.02-0003-C0001
Посредничество и електронни услуги - нова форма за достоен живот и преодоляване на социалното изключване BG051PO001-5.2.06-0252-C0001
Повишаване конкорентоспособността на"Виктория-05" ООД чрез технологична модернизация BG161PO003-2.1.13-0014-C0001
Повишаване конкорентоспособността на "Монтажинженеринг" АД чрез технологична модернизация BG161PO003-2.1.13-0002-C0001
Повишаване конкорентоспособността на "Център за лазерни технологии" ООД чрез технологична модернизация BG161PO003-2.1.13-0010-C0001
Повишаване конкурентоспособността на ''СКЛАДОВА ТЕХНИКА" АД чрез инвестиции в зелена индустрия BG161PO003-2.3.01-0001-C0001
Повишаване конкурентноспособността на "КЗУ-ЗЛМК"ЕООД чрез технологична модернизация BG161PO003-2.1.13-0392-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „БИТУЛАЙТ”ООД чрез въвеждане на система за управление на околната среда в съответствие със стандарт БДС EN ISO 14001:2005 и инвестиране в модерно, съобразено с екологичните изисквания оборудване” BG161PO003-2.1.12-0046-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз