Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121062935 АСТЕЛ ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Ворино" № 15
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Въвеждане и сертификация на СУК според международния стандарт ЕN ISO 9001:2000, включваща системни процедури за производствен контрол и създаване на строителна лаборатория с модерни средства за изпитване BG161PO003-2.1.02-0144-C0001
БКС ЕООД - повишаване конкурентоспособността чрез производство в съответствие със стандарт ISO 14001:2004 BG161PO003-2.1.03-0004-C0001
„Изграждане и модернизиране на Бизнес инкубатор - ГБС- ТОНЗОС в гр. Казанлък” BG161PO003-2.2.01-0039-C0001
"Създаване на нов офис за технологичен трансфер за енергийно ефективни материали и технологии на територията на ВСУ "Черноризец Храбър" BG161PO003-1.2.02-0039-C0001
"Развитие на приложните изследвания в ИОМТ чрез разработване на високотехнологични оптични материали за съвременни приложения" BG161PO003-1.2.04-0034-C0001
Оценка на остатъчния конструктивен ресурс като база за основно енергийно обновяване на панелни сгради в Република България BG161PO003-1.2.04-0031-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз