Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131249812 „ЖЕЛЯЗКОВ ОДИТ 2004”
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Бул”Христо Ботев” 31А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Разработване, внедряване и сертифициране на Система за управление на информационната сигурност в “ДЖИ ДИ БИ СОЛ” ЕАД в съответствие с БДС EN ISO/IEC 27001:2005 BG161PO003-2.1.02-0138-C0001
Модерни и интегрирани административни услуги в Комисията за защита на потребителите BG051PO002-3.1.02-0037-C0001
"Подкрепа за достоен труд" BG051PO001-2.1.04-0001-C0001
Безопасен труд в "Адвал" АД BG051PO001-2.3.02-0121-C0001
Подобряване условията на труд и повишаване конкурентоспособността на "Иваго България" ООД чрез анализ и проектиране на трудовата дейност, внедряване и сертифициране на система по стандарт BS OHSAS 18001:2007, извършване на текущ ремонт в Цех Надстройки, "Термоизолация", осигуряване на ЛПС и специално работно облекло с по-висока степен на защитеност. BG051PO001-2.3.02-0405-C0001
Система за Интернет търговия чрез социална мрежа UGift.me BG161PO003-1.1.03-0026-C0001
Създаване на условия за ефективно реализиране на комплексното административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на системата за помирително производство на КЗП BG051PO002-3.2.06-0022-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз