Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 116026745 „Кирил-Кирилова”
Седалище Област: Разград Oбщина: Разград 7200 Разград Ул.”Иван Вазов” 12
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Енергоспестяващи мерки в СОУ "Черноризец Храбър" и детски ясли в гр.Велики Преслав BG161PO001-4.1.03-0066-C0001
Абритус-мистика и реалност BG161PO001-3.1.03-0025-C0001
Технологична модернизация и разширяване на дейността на ''МАТ'' ООД гр. Разград BG161PO003-2.1.13-0366-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз