Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131449834 СЕМА-М
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Ж..к.”Западен Парк”, бл.131,вх.Д
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване конкурентноспособността на фирмаМТ Пласт ЕООД чрез покриване на международно признати стандарти и сертифициране на системи за управление ISO 9001:2000 ISO и 14001:2004 BG161PO003-2.1.02-0124-C0001
Въвеждане на ISO 9001 и СЕ маркировка BG161PO003-2.1.08-0237-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на предоставяните преводачески услуги от АРТЕ.ДОК ЕООД, чрез въвеждането на система за управление на качеството на преводите по БДС EN 15038:2006 и разработване на специализиран централизиран софтуер за управление и контрол на цялостния процес на превода BG161PO003-2.1.08-0561-C0001
Конкурентност и ефективност с ISO 9001:2008 и EPR системи за управление BG161PO003-2.1.12-0002-C0001
Повишаване на безопасността и подобряване на условията на труд на служителите в Хотел "Самоков" к.к. Боровец BG051PO001-2.3.02-0192-C0001
Повишаване на безопасността и проектиране на организацията на трудовата дейност в БАРС АД гр.Шумен BG051PO001-2.3.02-0289-C0001
По-добри условия на труд - по-висока производителност BG051PO001-2.3.02-0243-C0001
Подобряване условията на труд в предприятие за производство на стоманени въжета и телове BG051PO001-2.3.03-0293-C0001
"Подобряване на условията на труд в "Ел Бат" АД" BG051PO001-2.3.03-1014-C0001
"Подобряване на условията за безопасен труд в "ТЕРЕМ-ОВЕЧ" ЕООД " BG051PO001-2.3.03-0419-C0001
Оптимизиране на здравословните и безопасни условия на труд в "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД BG051PO001-2.3.03-0837-C0001
Повишаване безопасността и подобряване условията на труд на служителите в хлебопекарна на ГЕОМАКС ООД BG051PO001-2.3.03-0006-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз