Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200575184 „ВЕРИФИКАЦИЯ”
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Ул.”Бачо Киро” 5Б
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Развитие на конкурентноспособността на фирма "Симстрой" ЕООД чрез въвеждане на международно признати стандарти BG161PO003-2.1.02-0142-C0001
"Въвеждане на стандартите ISO 2001 и ISO 14001в предприятието на ЕТ "ТЕЛЕМАТ- МИЛКО МИЛАНОВ"" BG161PO003-2.1.02-0012-C0001
ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА "ПОДОВИ НАСТИЛКИ" ООД ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА ERP СИСТЕМА, СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001-2008, УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ISO 14001 И ЗАКУПУВАНЕ НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ BG161PO003-2.1.12-0809-C0001
Подобряване условията на труд в Институт по заваряване АД BG051PO001-2.3.02-0167-C0001
Подобряване условията на труд и безопасността му в "ХИММАШ" АД BG051PO001-2.3.02-0196-C0001
По-добра работна среда за по-ефективен труд BG051PO001-2.3.02-0382-C0001
Безопасни и подобрени условия на труд в "Диана- 7" ООД BG051PO001-2.3.03-0017-C0001
"Безопасен труд в производственото предприятие на Дружеството" BG051PO001-2.3.03-0194-C0001
Осигуряване на ефективен процес на предоставяне на административни услуги чрез въвеждане на стандарт за система за управление на качеството в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури BG051PO002-3.1.08-0015-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз