Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131131073 "Интелинет България" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1784 София Бул."Цариградско щосе" 121
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване на информационната сигурност в Булгед ООД" BG161PO003-2.1.02-0104-C0001
Усъвършенстване и укрепване на административния капацитет на Българска стопанска камара като национално представителна работодателска организация BG051PO002-2.3.02-0055-C0001
Високо качество на продукта и сигурност на информацията – фактор за устойчиво развитие в сферата на информационните технологии BG161PO003-2.1.08-0468-C0001
Високо качество на продукта и сигурност на информацията – фактор за устойчиво развитие в сферата на информационните технологии BG161PO003-2.1.08-0467-C0001
"Повишаване на конкурентоспособността на "Нет реакт" ООД чрез диверсификация на портфолиото услуги" BG161PO003-2.1.11-0048-C0001
„Повишаване на конкурентоспособността на „ТИМЕКС-БГ” ООД BG161PO003-2.1.12-0451-C0001
„Оптимизиране на производствения процес в „Прокс- 2” ООД чрез Внедряване на ERP система” BG161PO003-2.1.12-1143-C0001
Изграждане на интегрирана система за управление в СА „Д. А. Ценов” – Свищов BG051PO001-3.1.08-0015-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз