Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 123689363 Реклама Консулт ЕООД
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Стара Загора 6000 Стара Загора бул Руски, № 15 (къща)
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Независим и пълноценен живот 01.11.2010 115 700 115 700 0 106 013 14,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Постигане на по-добро управление чрез повишаване на публичността и прозрачността в работата на областните администрации от СЗР BG051PO002-1.2.04-0008-C0001
От широка гражданска подкрепа към устойчиво развитие на региона BG051PO002-2.3.01-0040-C0001
Информирани и здрави BG051PO001-5.3.01-0001-C0001
Изграждане на укрепителни съоръжения на свлачища на път IV-86024 (II-86), Лясково – Яворово – Добралък, в община Асеновград BG161PO001-1.4.03-0026-C0001
"Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия" BG161PO003-4.2.01-0001-C0001
Качествено и екосъобразно производство на мебели BG161PO003-2.1.08-0486-C0001
Изграждане и функциониране на областен информационен център в гр. Разград BG161PO002-3.3.02-0008-C0001
ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ПЕРНИК BG161PO002-3.3.02-0026-C0001
Повишаване конкурентоспособността и разширяване пазарните позиции на „Плиска консултинг” ООД BG161PO003-2.1.12-0718-C0001
Въвеждане на специализирана система за управление на работата с клиенти като фактор за устойчиво развитие на „ЙЕЛОУ 333” АД BG161PO003-2.1.12-0749-C0001
Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на СУК на Скриин Брадърс ООД BG161PO003-2.1.12-0850-C0001
Повишаване на конкурентоспособността чрез въвеждане на система за управление на работата с клиенти в ИНТЕГРАЛ УЪРК ЕНД ТРАВЪЛ ООД BG161PO003-2.1.12-0564-C0001
Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати - изключителна държавна собственост в териториалния обхват на РИОСВ - Стара Загора BG161PO005-3.0.10-0001-C0001
Община Перник – ефективна администрация в услуга на обществото BG051PO002-1.1.04-0062-C0001
Помощ в дома за лица с увреждания в Община Стара Загора BG051PO001-5.1.04-0213-C0001
Подай ми ръка сега, защото утре може да е късно BG051PO001-4.1.05-0197-C0001
Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда. BG051PO001-3.1.07-0053-C0001
Изграждане на съвременна градска среда, културна, образователна и социална инфраструктура в гр.Разград - гаранция за интегрирано градско развитие BG161PO001-5.3.02-0007-C0001
Подобряване на управлението и организацията на работа в община Белене BG051PO002-1.1.07-0032-C0001
Създаване на проектна готовност за участие по Оперативна програма „Региони в растеж” през програмния период 2014-2020 г. BG161PO001-5.3.02-0023-C0001
В подкрепа на Перник за следващия програмен период BG161PO001-5.3.02-0021-C0001
"В подкрепа на Варна за програмен период 2014-2020 година" BG161PO001-5.3.02-0011-C0001
За по-добро местно управление в община Ивайловград BG051PO002-1.3.07-0012-C0001
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи в риск „Дъга” Димитровград BG051PO001-5.2.12-0020-C0001
Нов дом BG051PO001-5.2.12-0022-C0001
Общинска администрация Девня-ефективна и съвременна BG051PO002-2.2.12-0084-C0001
Повишаване на професионалната квалификация на служителите в СО - район „Овча Купел” BG051PO002-2.2.08-0211-C0001
„Защитено жилище – Крушари“ BG051PO001-5.2.12-0057-C0001
Внедряване на решение за предоставяне от МВР на електронни административни услуги, генериращи приходи от такси BG051PO002-3.1.09-0003-C0001
Повишаване капацитета на служителите на община Стамболово и подобряване ефективността им на работа BG051PO002-2.2.15-0101-C0001
За една по-добра –компетентна и ефективна- общинска администрация BG051PO002-2.2.15-0081-C0001
Оптимизиране на структурата на Агенция за устойчиво енергийно развитие в резултат на извършен функционален анализ BG051PO002-1.1.08-0024-C0001
Надграждане на професионалната квалификация и компетентност на служителите от Община град Добрич BG051PO002-2.2.15-0090-C0001
Повишаване на квалификацията и надграждане на уменията и компетенциите на служителите на КЗЛД за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им BG051PO002-2.2.17-0042-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз