Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121311169 Институт за управление на програми и проекти ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. Цар Борис III, 60
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на капацитета за ПЧП на Oбщина Гоце Делчев BG051PO002-1.4.02-0009-C0001
Е-мрежа за административно обслужване в община Смолян BG051PO002-3.1.02-0046-C0001
"Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса в общините Рудозем и Мадан" BG051PO002-3.1.02-0157-C0001
Повишаване квалификацията и конкурентоспособността на заети лица в "СТРОЙКАР КМ" ООД BG051PO001-2.1.02-0344-C0001
"„Въвеждане на система за управление ISO 9001:2008 и продуктов стандарт BRC в „НИТЕК” ЕООД BG161PO003-2.1.08-0428-C0001
Вяра в Несебър BG161PO001-3.1.03-0035-C0001
Развитие на културното наследство на община Костенец чрез възстановяване и популяризиране на крепостта при Траянови врата BG161PO001-3.1.03-0041-C0001
Корекция на р.Буновска, с.Буново община Мирково BG161PO001-4.1.04-0046-C0001
„Хората в администрацията-ключ към европейско сътрудничество” BG051PO002-2.5.01-0010-C0001
Модерно управление на човешките ресурси в Община Казанлък BG051PO002-2.5.01-0002-C0001
Развитие на електронни форми на дистанционно обучение във Висше училище "Колеж по телекомуникации и пощи (ВУ "КТП")" BG051PO001-4.3.04-0062-C0001
ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НОВИ ПАЗАР BG051PO002-2.2.08-0069-C0001
Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в УниБИТ BG051PO001-3.1.09-0025-C0001
Подобряване работата на общинска администрация Нови пазар за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост BG051PO002-1.3.07-0122-C0001
Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Лъки BG051PO002-1.3.07-0054-C0001
Община Стрелча – към по-ефективно и отчетно изпълнение на общински политики BG051PO002-1.3.07-0102-C0001
Ефективна координация и подобряване на процеса на формиране на общински политики в община Несебър BG051PO002-1.3.07-0077-C0001
Със знания нови - за успехи сме готови BG051PO002-2.2.12-0068-C0001
„Служителите на Областна администрация Шумен – по-квалифицирани и компетентни“ BG051PO002-2.2.14-0008-C0001
Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-резултатно изпълнение на задълженията BG051PO002-2.2.15-0167-C0001
Подобряване на професионалната компетентност на служителите в НОИ за осигуряване на равен достъп на хората с увреждания BG051PO002-2.2.17-0012-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз