Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121489524 СОФКОНТРОЛ КОНСУЛТ ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул."Мадрид" 49, ет.4
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Въвеждане на система за управление сигурността на информацията, съгласно БДС ISO/IEC 27001:2006 01.06.2011 0 0 3 350 0 12,00 ПрекратенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Сертифициране по ISO 9001:2000 и закупуване на оборудване с цел подобряване конкурентноспособността на "Глобал" ООД" BG161PO003-2.1.02-0070-C0001
Въвеждането на СУК съгласно ISO 9001:2000 и успешното сертифициране - предпоставка за повишаване на конкурентноспособността на "Агротехчаст" АД - Оряхово BG161PO003-2.1.02-0155-C0001
Изграждане на системи за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 и за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2004 BG161PO003-2.1.03-0203-C0001
"Разработване, внедряване и сертифициране на система за управление на качеството в съответствие с международен стандарт ISO 9001:2008" BG161PO003-2.1.03-0278-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на „БУЛМАТ” ЕООД чрез модернизация на производството. BG161PO003-2.1.06-0063-C0001
Технологична модернизация и разширяване на производството чрез закупуване и внедряване на съвременно обурудване във фабрика за безалкохолни напитки АСПАЗИЯ BG161PO003-2.1.06-0602-C0001
"Повишаване конкурентоспособността на "Платеник" ЕООД чрез въвеждане на СУК, сертифициране по ISO 9001:2008 и модернизация на работния процес" BG161PO003-2.1.08-0001-C0001
„Въвеждане на система за управление на качеството, съгласно международния стандарт БДС EN ISO 9001:2008 в „Газинженеринг” ООД” BG161PO003-2.1.08-0013-C0001
"Разработване и сертифициране на система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008, съгласно международен признат стандарт. BG161PO003-2.1.08-0621-C0001
Покриване на международно признат стандарт ISO 27001 от Мусала Софт ООД BG161PO003-2.1.08-0449-C0001
Въвеждане на система за управление на качеството, съгласно международния стандарт БДС EN ISO 9001:2008 в ЕКОФОЛ АД BG161PO003-2.1.12-1194-C0001
ЗММ-ХАСКОВО АД – конкурентноспособна компания с ангажимент към околната среда BG161PO003-2.1.12-1218-C0001
Устойчиво развитие на ДЗУ АД чрез внедряване и сертифициране на СУОК съгласно БДС EN ISO 14001:2005 (EMAS), интегрирана към СУК и инвестиционна подкрепа BG161PO003-2.1.12-1240-C0001
„Въвеждане на международно признатите стандарти СД ISO/TS 16949 за управление на качеството за автомобилната индустрия и БДС ISO/IEC 27001 за управление на сигурността на информацията” BG161PO003-2.1.12-0800-C0001
"С грижа за създаването и управлението на благоприятни предпоставки за здравословни условия на труд във фирма "Мармодом" ООД" BG051PO001-2.3.02-0257-C0001
Оптимизиране организацията на трудовата дейност и подобряване условията на труд на работното място в " Булмат" ЕООД BG051PO001-2.3.02-0319-C0001
Оптимизиране организацията на трудовата дейност и подобряване на условията на труд в "КРИС - Р" ЕООД BG051PO001-2.3.02-0030-C0001
"Усъвършенстване организацията на трудовата дейност в МБАЛ "Теодоси Витанов" ЕООД, чрез въвеждане на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд" BG051PO001-2.3.02-0080-C0001
"Подобряване на условията на труд в "Проучване и добив на нефт и газ" АД" BG051PO001-2.3.03-0670-C0001
Здравословен труд в "Силпа" ООД BG051PO001-2.3.03-0326-C0001
"Подобряване условията на труд на "АЙСБЕРГ-ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0805-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз