Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121673816 AЙ ТИ СИ И ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. Черни връх 44
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Въвеждане на международен стандарт ISO 20000 в Ай Ти Си И ООД с цел подобряване конкурентните позиции на предприятието" 02.09.2008 110 677 55 339 58 000 55 339 12,00 Приключен
Въвеждане на международен стандарт СИУИС ISO 27001 в Ай Ти Си И ООД с цел подобряване конкурентните позиции на предприятието 01.06.2011 107 800 79 714 28 445 79 714 12,00 Приключен
Внедряване на иновативна система за хибридни ИТ обучения 21.12.2013 320 629 288 566 32 784 288 566 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
"Развитие на човешкия капитал в областта на информационните технологии" 23.02.2010 8,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на професионалната квалификация и усъвършенстване уменията на слуителите на АДЕКО БЪЛГАРИЯ ЕООД BG051PO001-2.1.02-0188-C0001
Повишаване професионалната квалификация и ключовите компетентности на заети лица в "Интерлийз" ЕАД BG051PO001-2.1.02-0308-C0001
“Повишаване на професионалната квалификация на служителите на „СИС ТЕХНОЛОГИЯ” АД” BG051PO001-2.1.02-0512-C0001
МРРБ – ефективна, модерна и прозрачна приходна администрация в услуга на гражданите и бизнеса BG051PO002-3.1.04-0006-C0001
"Обучение на служителите - конкурентна бизнес стратегия на ДЗИ" BG051PO001-2.1.16-0070-C0001
Повишаване квалификацията на служителите в МОМН чрез специализирано обучение BG051PO002-2.2.09-0076-C0001
Повишаване на административния капацитет на Комисията за защита на личните данни за работа с бази данни, информационни системи и работа в екип BG051PO002-2.2.09-0010-C0001
„Провеждане на специализирани курсове за обучение на ИТ експерти за управление на комуникационната, хардуерната и технологичната инфраструктура на НАП” BG051PO002-2.2.09-0013-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз