Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130028070 „ТКМ 2000”
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Ул.”Гусла” 3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване конкурентноспособността на Народна мебел - Благоевград, посредством въвеждане на ISO 9001:2000 и привеждане в съответствие със стандарта на производствените процеси" BG161PO003-2.1.02-0013-C0001
"Компютърни и офис системи" ООД конкурентноспособно дружество на IT пазара в регион Долен Дунав BG161PO003-2.1.02-0191-C0001
"Въвеждане на СУК 9001:2000 и получаване на СЕ сертификат за одобрен тип" BG161PO003-2.1.02-0051-C0001
"Система по управление на качеството в "ДАКС" ЕООД" BG161PO003-2.1.02-0066-C0001
Модернизация на управлението и повишаване на конкурентоспособността на „ЛЗ Яхтинг 1991 АД” чрез въвеждане на СУК ISO 9001:2008. BG161PO003-2.1.08-0138-C0001
"Политики за здравословен и безопасен труд" BG051PO001-2.3.03-0066-C0001
"Усъвършенстване организацията и условията на труд в "ЕТ "ГЕОРГ - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ"" BG051PO001-2.3.03-1136-C0001
"Нови възможности за повишаване на здравословните безопасни условия на труд в "КЪНЕВИ ГРУП" EOOД" BG051PO001-2.3.03-0064-C0001
Подобряване условията на труд в предприятие за производство на стоманени въжета и телове BG051PO001-2.3.03-0293-C0001
"Подобряване на условията на труд в "Елит-Стил" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-1095-C0001
''Подобряване условията на труд в ''Тетбрюле 2'' ООД чрез проектиране на трудовата дейност,внедряване и сертифициране на система на стандарт BS OHSAS 18 001:2007 и осигуряване на ЛПС и специално работно облекло с по-висока степен на защитеност.'' BG051PO001-2.3.03-1152-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз