Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 107062023 Българо-германски институт по управление на качеството и промишлен мениджмънт
Седалище Област: Габрово Oбщина: Габрово 5300 Габрово "Х.Димитър"№4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ХИДКОМ АД - непрекъснато усъвършенстване и опазване на околната среда BG161PO003-2.1.02-0069-C0001
"БУЛХИМ ЕАД - с грижа за околната среда!" BG161PO003-2.1.02-0020-C0001
Подобряване условията на безопасен труд в "Еко Проект" ООД BG051PO001-2.3.02-0078-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз