Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 127001483 Кооперация "Шуменска Заря"
Седалище Област: Шумен Oбщина: Шумен 9700 Шумен Ул. Сан Стефано 14
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на конкурентноспособността и модернизация на управлението на Металформ ООД чрез въвеждане на СУК ISO 9001:2000 BG161PO003-2.1.02-0083-C0001
Шумен - по-доброто мястно за живеене BG161PO001-1.4.09-0022-C0001
"Подобряване условията на труд в "Строителни изделия" АД чрез проектиране на трудовата дейност, внедряване и сертифициране на система по стандарт BS OHSAS 18 001:2007, извършване на текущи ремонти и осигуряване на ЛПС и специално работно облекло с по-висока степен на защитеност" BG051PO001-2.3.03-0518-C0001
"Подобряване на безопасните и здравословни условия на труд в "МБАЛ - Шумен" АД чрез модернизация на трудовите процеси,осигуряване на лични предпазни средства за работещите в лечебното заведение и внедряване на мерки с цел защита от пожар и взрив" BG051PO001-2.3.03-0544-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз