Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 813208023 "РОДИС ОДИТ" ЕООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна УЛ."ГЕНЕРАЛ ЦИМЕРМАН" 44, ЕТ.1, АП.1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Ремонт и рeхабилитация на общински пътища: VAR 1023- /Аксаково-Игнатиево-Припек-Слънчево/и VAR 1020- /Слънчево до пътен възел за магистрала „Хемус”/” BG161PO001-2.1.02-0016-C0001
"Покриване на международен стандарт за управление ISO 9001:2000, стъпка към повишаване конкурентноспособността на Контеса АД" BG161PO003-2.1.02-0100-C0001
Установяване на дългосрочно междурегионално сътрудничество и пренасяне на съвременни добри практики в сферата на регионалното управление BG161PO001-4.2.01-0008-C0001
Интелигентна информационна система за прогнозиране и контрол на разпространението на драгажно петно BG161PO003-1.1.01-0164-C0001
"Социално предприятие за обществено хранене в община Аврен" BG051PO001-5.1.02-0014-C0001
Черноморски Енергиен Клъстер - ефективен модел за устойчиво бизнес развитие BG161PO003-2.4.01-0012-C0001
Технологична модернизация на „Рейтекс Инженеринг”ООД BG161PO003-2.1.13-0184-C0001
БЕЗОПАСЕН ТРУД В "ЕЛКОМ-МД" ООД ЗА ПО-ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА BG051PO001-2.3.02-0261-C0001
Суспензионни листни неорганични торове BG161PO003-1.1.05-0099-C0001
"Безопасност на труда в ПЧМВ" BG051PO001-2.3.03-0346-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз