Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115311912 ТЮФ НОРД България ЕООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив Ул. Найден Геров 13
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подкрепа за въвеждане на стандарт ISO 9001:2000 и закупуване на оборудване за прилагане на СУК в ЕТ "СТЕФИ - СТЕФАНКА ГЕРГОВА" - гр. Пловдив BG161PO003-2.1.02-0030-C0001
"Разработване, внедряване и сертифициране на Система за управление на качеството по ISO 9001:2000 и Система за управление на околната среда по ISO 14001:2004 в Антикороза ЕООД, гр.Кнежа" BG161PO003-2.1.02-0058-C0001
"Въвеждане на международно признат стандарт БДС EN 1300 за производство на електронни брави с висока степен на сигурност и защита" BG161PO003-2.1.02-0027-C0001
Конкурентноспособност чрез високо средно стандартно качество BG161PO003-2.1.02-0042-C0001
"Внедряване и сертифициране на Електронна Система за управление на качеството( съгласно ISO 27001:2005) и на електронна система за управление на информационната сигурност( съгласно ISO 27001:2005) в дейността на БГ УЕБ ООД" BG161PO003-2.1.02-0019-C0001
"Въвеждане на система за управление на качеството, съгласно изискванията на ISO 9001:2000 в Универсал К ООД" BG161PO003-2.1.02-0150-C0001
"ISO 9001-Гаранция за ново ниво на конкурентоспособност" BG161PO003-2.1.02-0134-C0001
Разработване, внедряване и сертифициране на Система за управление на качеството, съгласно изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 9001:2008 BG161PO003-2.1.03-0079-C0001
Повишаване ефективността и създаване на благоприятна работна среда в ЕТ „Светлини – Ергун Бахри” чрез покриване на медународно признати стандарти BG161PO003-2.1.03-0084-C0001
Покриване на международни стандарти за качество ISO 9001:2000 BG161PO003-2.1.03-0179-C0001
"МИГ Инженеринг ЕООД - отговорност за опазване на околната среда" BG161PO003-2.1.03-0295-C0001
"Подкрепа за достоен труд" BG051PO001-2.1.04-0001-C0001
"Въвеждане и сертифициране на интегрирана система от международно признати стандарти за подобряване на управлението и ефективна организация на цялостната дейност" BG161PO003-2.1.08-0011-C0001
ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА “С И Р КЪМПАНИ” ООД ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИИ В УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ BG161PO003-2.1.08-0273-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на Медико ЕООД чрез внедряване на международно признати стандарти BG161PO003-2.1.08-0051-C0001
Покриване на международно признати стандарти. BG161PO003-2.1.08-0119-C0001
Изграждане, внедряване и сертифициране на интеграционна система за управление съгласно изискванията на международен стандарт БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2005 гарант за по - добра конкурентоспособност на националния пазар BG161PO003-2.1.08-0131-C0001
По-конкурентоспособна чрез въвеждане на международнопризнати стандарти BG161PO003-2.1.08-0142-C0001
„Стримона строй инвестира в опазване на природата” BG161PO003-2.1.08-0151-C0001
Въвеждане на методи за управление на световно ниво в Планекс ООД BG161PO003-2.1.12-0988-C0001
Конкурентни предимства за „Булармекс – ИК” АД чрез внедряване на международно признати стандарти BG161PO003-2.1.12-0661-C0001
„Повишаване на конкурентоспособността на „ТИМЕКС-БГ” ООД BG161PO003-2.1.12-0451-C0001
ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА АД „ПЕРЛА ТУРИСТ” ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛEНИЕ ПО МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ БДС EN ISO 9001:2008 и БДС EN ISO 22000:2006 И ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА BG161PO003-2.1.12-0819-C0001
Чрез внедряване на Система за управление на енергийната ефективност към ново ниво на конкурентоспособност BG161PO003-2.1.12-1269-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на „Инстал Инженеринг СВ” ООД BG161PO003-2.1.12-1169-C0001
ЗММ-ХАСКОВО АД – конкурентноспособна компания с ангажимент към околната среда BG161PO003-2.1.12-1218-C0001
"Подобряване на условията на труд във фирма ТРУДОВА МЕДИЦИНА ООД чрез минимализиране на риска и превенция на трудовите злополуки и оптимизация на организацията на труда" BG051PO001-2.3.02-0262-C0001
Безопасни условия на труд в "ДИНА КОМЕРС" ООД BG051PO001-2.3.02-0066-C0001
Подобряване на работната среда в МК "Люсил 1" ООД BG051PO001-2.3.02-0072-C0001
Подобряване на здравословните и безопасни условия на труд в сервизен комплекс на фирма АЛКОМ ЕСС BG051PO001-2.3.02-0166-C0001
Повишаване на производителността на труда в Панда ЕООД чрез подобряване условията на труд в предприятието BG051PO001-2.3.02-0213-C0001
Безопасен труд - здраве и устойчивост BG051PO001-2.3.02-0081-C0001
Подобряване условията на труд на работни места в "Оптеко и партньори" ООД BG051PO001-2.3.02-0339-C0001
Подобряване условията на труда в Иво-97 София ЕООД BG051PO001-2.3.03-0959-C0001
Повишаване на колективната и лична безопасност при работа и усъвършенстване на организацията на труда в Балкан Стийн Инженеринг ООД BG051PO001-2.3.03-0975-C0001
Подобряване условията на труд в "ХИГИЯ БУЛС БГ" ЕООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа BG051PO001-2.3.03-0995-C0001
"Безопасен труд в производственото предприятие на "Примо Трейд" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0195-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз