Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 114002489 "Есмос" АД
Седалище Област: Плевен Oбщина: Левски 5900 Левски ул. "Кирил и Методий" № 74
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Повишаване конкурентноспособността на малко предприятие за рециклиране на полимери – условие за устойчиво развитие в пазарните условия на Европейския съюз” BG161PO003-2.1.01-0020-C0001
“Подобряване на конкурентните предимства и пазарни позиции на фирма “Тед-ДТ”ЕООД чрез стартиране на ново производство” BG161PO003-2.1.01-0041-C0001
"Разширение на производствената дейност на „Еко Проект”ООД чрез внедряване на екструзионна линия за двуслойни полиетиленови тръби с големи диаметри" BG161PO003-2.1.04-0174-C0001
Повишаване конкурентоспособността на Еко проект ООД чрез допълване и обогатяване на продуктовия асортимент BG161PO003-2.1.06-0417-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на „Инстал Инженеринг СВ” ООД BG161PO003-2.1.12-1169-C0001
Конкурентоспособност и ''зелен растеж'' чрез разширяване на рециклиращите мощности BG161PO003-2.3.01-0028-C0001
Разширяване дейността на „Еко проект” ООД с помощта на ново оборудване BG161PO003-2.1.13-0238-C0001
"Изграждане на инсталация за иновативно безотпадно рециклиране на употребявани, съдържащи остатъци от течни масла, пластмасови опаковки от фирма Рекотуб ЕООД" BG161PO003-1.1.03-0037-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз