Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831358811 "Тека" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1528 София Индустриална зона "Гара Искър" - IIчаст, ул."Поруч
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Екостандарти в "Мебел стил"ООД BG161PO003-2.1.02-0080-C0001
"Повишаване конкурентоспособността на "Оторам-90"ООД BG161PO003-2.1.04-0867-C0001
"С конкурентни технологии в "Бетаком" ООД - висока производителност, висок икономически и социален растеж" BG161PO003-2.1.06-0051-C0001
"Повишаване на конкурентоспособността на "СТИВ" ЕООД чрез инвестиции в съвременнни технологии и оборудване" BG161PO003-2.1.06-0352-C0001
Технологичната модернизация в „Братя Чичеклиеви” ООД – ключ към европейските пазари BG161PO003-2.1.13-0003-C0001
Повишаване класа на произвежданите мебели и технологичния капацитет на „ТОТАЛ - М” ООД BG161PO003-2.1.13-0319-C0001
Внедряване на енергоспестяващи мерки в "Българска училищна индустрия" ООД BG161PO003-2.3.02-0239-C0001
"Повишаване на енергийната ефективност на ЕТ "Ангел Петров-98"" BG161PO003-2.3.02-0287-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз