Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131207254 Висше строително училище “Любен Каравелов”
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София 1373, ул. “Суходолска” № 175
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна среда във ВСУ "Любен Каравелов" чрез подобряване на енергийната ефективност на учебен блок 6 и модернизация на библиотеката. 02.06.2010 808 901 783 874 25 026 744 680 24,00 Приключен
Оценка на остатъчния конструктивен ресурс като база за основно енергийно обновяване на панелни сгради в Република България 14.10.2013 352 194 299 365 59 347 299 365 18,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Студентски стипендии и награди 06.06.2011 17,10 Приключен
Студентски практики 18.01.2012 48,10 Приключен
BG051PO001-4.2.06 "Студентски стипендии и награди" 10.12.2012 37,20 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз