Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121808541 "НЕМЕЧЕК" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1202 София гр. София, ПК 1202, ул. Индустриална №11 – МБЦ Василев Бизнес Сити
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Увеличаване на конкурентноспособността на фирма НЕМЕЧЕК ООД чрез сертифицирането и спрямо международно признатата сертификационна схема IT Mark Elite" 02.09.2008 140 951 70 476 96 652 70 476 12,00 Приключен
Повишаване на адаптивността и конкурентноспособността на фирмата чрез организиране на чуждоезиково обучение за служителите 15.12.2008 22 500 18 000 4 500 18 000 4,00 Приключен
„Изграждане на екипен дух в Немечек ООД чрез провеждане на обучение по ключови компетенции” 01.10.2010 12 750 10 200 2 550 10 200 1,00 Приключен
Подобряване управлението и контрола на здравето и безопасността при работа във фирма "Немечек ООД" чрез въвеждане на международен стандарт OHSAS 18001:2007 24.07.2012 57 311 57 311 0 57 311 8,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Създаване на системата за провеждане на практически стажове на студенти от Факултет по математика и информатика и Философски факултет на СУ "Св. Климент Охридски" 25.11.2009 13,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване на информационната сигурност в Булгед ООД" BG161PO003-2.1.02-0104-C0001
ДА – Добра Администрация в Община Гълъбово BG051PO002-3.1.02-0044-C0001
„Повишаване на конкурентоспособността чрез подобряване управлението на бизнес процесите в „Бон Марин Лоджистик “ ООД“ BG161PO003-2.1.12-0722-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз