Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131342768 Дружество с ограничена отговорност "ОФИС ЕКСПЕРТ" ООД
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе гр. Русе, ул. Константин Иречек № 5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
"Европейско образование - нова визия за успех" 24.02.2010 10,00 ПрекратенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Модерна и ефективна администрация в община Две могили BG051PO002-3.1.02-0049-C0001
Подкрепа за развитие на научните кадри в областта на инженерните научни изследвания и иновациите BG051PO001-3.3.04-0028-C0001
"Оптимизиране и развитие на човешките ресурси във фирма БТБ България АД BG051PO001-2.1.02-0289-C0001
С европейско образование - една крачка пред останалите! BG051PO001-2.1.02-0346-C0001
Център за обществена подкрепа „Семейна грижа” BG051PO001-5.2.06-0045-C0001
„Детски кът за развитие” – Център за психологическа подкрепа за деца и семейства BG051PO001-5.2.06-0038-C0001
УЧИМ ДОКАТО РАБОТИМ BG051PO002-2.5.01-0012-C0001
"Онлайн земеделска къща-софтуерна платформа и прилежащи услуги" BG161PO003-1.1.05-0231-C0001
"Банка имоти- новият начин за управление на земеделски и неземеделски недвижими имоти" BG161PO003-1.1.05-0227-C0001
Звено за социални услуги в домашна среда –община Две могили BG051PO001-5.1.04-0025-C0001
„НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ И ГРИЖА В ДОМА” BG051PO001-5.1.04-0127-C0001
„СЪЗДАВАНЕ НА ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА И ПОМОЩ В ДОМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА” BG051PO001-5.1.04-0112-C0001
“Подкрепи ме!” BG051PO001-5.1.04-0130-C0001
„Помощ в дома”- нов модел на предоставяне на социални услуги в община Иваново BG051PO001-5.1.04-0027-C0001
РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ BG051PO001-4.3.04-0007-C0001
Усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност BG051PO001-3.1.08-0019-C0001
ПОВИШАВАНЕ ПРИГОДНОСТТА ЗА ЗАЕТОСТ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ “ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ” И “СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ” НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЧРЕЗ ВКЛЮЧВАНЕ В СЪТРУДНИЧЕСТВО “УНИВЕРСИТЕТ – ПРЕДПРИЯТИЕ” BG051PO001-7.0.07-0047-C0001
СИСТЕМА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И КАРИЕРНО ИЗРАСТВАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" BG051PO001-3.1.09-0014-C0001
Ефективна и компетентна общинска администрация Две могили BG051PO002-2.2.08-0094-C0001
Дневен център за възрастни хора с увреждания в с. Ценово BG051PO001-5.2.13-0010-C0001
АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ВЪВ ФАКУЛТЕТ „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА” В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА BG051PO001-3.1.07-0045-C0001
"Подпомагане израстването на научните кадри в инженерните науки и информационните технологии" BG051PO001-3.3.06-0008-C0001
Компетентна и ефективна общинска администрация – община Иваново BG051PO002-2.2.12-0131-C0001
Общинска администрация Две могили – в услуга на гражданите BG051PO002-2.2.15-0093-C0001
"Социални услуги и грижа за децата на Бяла" BG051PO001-5.2.12-0071-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз