Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131464680 Интернешънъл Консултинг Груп ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1114 София ул."Фритьоф Нансен" 25А, ет.4,офис 14
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Знанието във ваши ръце - инвестиция в човешкия патенциал чрез обучения за развитие на ключови компетенции за заети лица" 28.05.2010 324 285 227 000 102 338 226 995 8,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Овергаз - повече знание за чиста енергия BG051PO001-2.1.02-0181-C0001
"Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони" BG051PO001-2.1.06-0001-C0001
"Обучения за развитие на заетите в "ЦБА Асет Мениджмънт" - възможност за успешен бизнес" BG051PO001-2.1.02-0397-C0001
"Повишавне ефективността на човешкия фактор в Аутсорс Партнърс Интернешънал посредством квалификационни обучения за зазаети лица" BG051PO001-2.1.02-0474-C0001
„Повишаване знанията и уменията на служители на „СПАСОВ И КО” ЕООД – ключът към висок професионализъм” BG051PO001-2.1.02-0516-C0001
Комплексни знания, иновативност – човекът във фокуса на високотехнологичното производство BG051PO001-2.1.02-0611-C0001
„Повишаване конкурентноспособността и устойчивостта на заетите в БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД – пътят към успешна кариера” BG051PO001-2.1.02-0619-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз