Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 119037309 ЗАД "ВИКТОРИЯ" АД
Седалище Област: Велико Търново Oбщина: Горна Оряховица 5100 Горна Оряховица гр. София, район Оборище, ул. "Екарх Йосиф" № 65
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Увеличаване ефективността на продажбите и повишаване адаптивността на заетите лица в ЗАД "Вктория" чрез предоставяне на професионално обучение и обучние по ключови компетентности. 22.02.2010 0 0 47 447 0 10,00 ПрекратенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Грижа в дома – предоставяне на услугите Социален асистент и Домашен помощник на територията на община Левски” BG051PO001-5.2.07-0057-C0001
ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОННЕН ЦЕНТЪР СЛИВЕН BG161PO002-3.3.02-0017-C0001
По-добри възможности за професионално обучение и работа на целевите групи от Пернишки регион BG051PO001-1.1.07-0081-C0001
Нова професия-нов шанс BG051PO001-1.1.07-0040-C0001
Подобряване условията на труд и повишаване конкурентоспособността на ХЕГРА Д ЕООД чрез анализ и проектиране на трудовата дейност, внедряване и сертифициране на система по стандарт BS OHSAS 18 001:2007, извършване на текущ ремонт в шивашко-матрачен цех, осигуряване на ЛПС и специално работно облекло с по-висока степен на защитеност BG051PO001-2.3.02-0401-C0001
Професионална квалификация и заетост BG051PO001-1.1.09-0081-C0001
Стартираме със „СТАРТ” BG051PO001-7.0.07-0123-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз