Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831476119 "Дарик радио" АД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. "Дондуков" № 82
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Повишаване ефективността на труда и адаптивността на заетите лица в ДАРИК РАДИО АД, чрез участие в професионално обучение и обучение по ключови компетентности 22.02.2010 64 660 51 728 16 573 51 728 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
ДА ТВОРИМ ЗАЕДНО 09.03.2012 14,00 Приключен
ЗАЕДНО В ЕФИР 09.03.2012 17,00 Приключен
Заедно за нови възможности 27.11.2012 12,00 Прекратен
Заедно за нови възможности 27.11.2012 12,00 Прекратен
Заедно се развиваме,заедно успяваме. 28.11.2012 12,00 Прекратен
Нови възможности във Враца 03.12.2012 12,00 Прекратен
Нови възможности във Враца 03.12.2012 12,00 ПрекратенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Създаване и гарантиране на висококачествени обществени места чрез комплексно обновяване на част от образователната инфраструктура на Община Враца BG161PO001-1.1.01-0007-C0001
Подкрепа за информационното осигуряване на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” BG051PO001-8.2.01-0001-C0001
Подкрепа за устойчиво развитие на туризма в Oбщина Елена чрез обмен на най-добри практики за интеграция на културното и природно наследство. BG161PO001-4.2.01-0039-C0001
"Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013" BG161PO003-5.0.01-0004-C0001
„Училището в моя роден град Бургас – любимо и незабравимо” BG051PO001-4.2.03-0078-C0001
„Голямо годишно събитие за 2010 г. и популяризиране на Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г.” в електроните медии” BG161PO005-4.0.01-0063-C0001
"Осигуряване на прозрачност на процеса по изпълнението на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 и популяризирането й чрез електронните и печатни медии" BG161PO001-5.3.01-0044-C0001
Провеждане на цялостна медийна информационна, рекламна и интернет кампания. Отпечатване и разпространение на информационни и рекламни материали BG051PO002-4.1.01-0010-C0001
"Изпълнение на дейности от Комуникационния план на ОП "Околна среда 2007-2013 г." BG161PO005-4.0.01-0075-C0001
Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Силистра 2014-2020 г. BG161PO001-1.4.07-0019-C0001
"Общинско предприятие "Социлано предприятие - обществена пералня"Димитровград" BG051PO001-5.1.02-0011-C0001
"Подпомагане реализирането на проекта за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради" BG161PO001-5.3.01-0068-C0001
„Изпълнение на проучвания, анализи, стратегии във връзка с програмиране на оперативната програма в сектор „Околна среда“ за период 2014 – 2020 г.” BG161PO005-4.0.01-0087-C0001
Инициативи свързани с популяризиране на ОПОС BG161PO005-4.0.01-0088-C0001
"Популяризиране на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. сред широката общественост чрез сътрудничество с електронни медии: телевизии и радиостанции с регионално и/или местно покритие/обхват за периода 2013-2014 г. BG161PO004-5.0.01-0090-C0001
"Подкрепа за обучение и заетост" BG051PO001-1.1.13-0192-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз