Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103194116 Център за Професионално обучение към ЕТ "Виктория-Петранка Митрева"
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9005 Варна ж.к."Чайка",бл.128,офис №1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Квалификация на безработни лица от уязвими групи -жители на община Провадия и осигуряване на заетост 22.03.2010 24 648 24 648 0 24 648 5,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Шанс за реализация на младежите в България BG051PO001-1.1.01-0001-C0001
Комплексен модел за рехабилитация и реинтеграция на лица, зависими от наркотични вещества BG051PO001-5.2.06-0041-C0001
Шанс за всички работещи в ТПКИ "Родина" BG051PO001-5.1.03-0007-C0001
БЕЗОПАСЕН ТРУД В "ЕЛКОМ-МД" ООД ЗА ПО-ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА BG051PO001-2.3.02-0261-C0001
ДА ПРОТЕГНЕМ РЪКА ЗА ПОМОЩ BG051PO001-5.1.04-0129-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз